႐ိႈင္းဟုပ္ ေဆးလက္ဖတ္ေျခာက္အ၀ါ ( ခ်ိယဲ့စန္ခ်ာ)

Shine Hope Yellow Tea
႐ိႈင္းဟုပ္ ေဆးလက္ဖတ္ေျခာက္အ၀ါ ( ခ်ိယဲ့စန္ခ်ာ)
ထုတ္လုပ္ပံု ကိုရီးယားဂ်င္ဆင္းေဆးျမစ္၏ အာနိသင္အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ Gynostemma Pentaphyllum (ခ်ိယဲ့တန္အ႐ြက္) ႏွင့္ Apocynumvenetum (ေခၚ) လိုပုမာ အပင္မ်ားကို စနစ္တက် သန့္စင္၍ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
ေသာက္သုံးနည္း ေရေႏြးဆူဆူထဲသို႔ အထုတ္ငယ္ေလးမ်ားကို (၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္အထိ ျကာေအာင္ႏွပ္ၿပီး ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။
ပါ၀င္ပစၥည္း Gynostemma Pentaphyllum (ခ်ိယဲ့တန္အ႐ြက္)
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား နာတာ႐ွည္ေခါင္းကိုိက္ျခင္း၊အစာအိမ္အနာျဖစ္ျခင္း ၊အဆစ္အမ်က္ေရာင္ျခင္း စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း ၊ ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္း၊သုတ္အားနည္းျခင္း ၊လိပ္ေခါင္းေရာဂါ စသည့္ ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေကာင္းမြန္ေစပါသည္။