ကုိယ္ေတြ႔ / သားသမီးမရျခင္း

သားသမီးမရျခင္း

အမည္ ေဒၚတင္တင္လႈိင္
အသက္ ၃၂ ႏွစ္
ေနရပ္ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
ခံစားရေသာေ၀ဒနာ သားသမီး မရျခင္း

ကၽြန္မရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႔က သားသမီး မရရာမွ ရလာျခင္း ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မ သိုင္း႐ိြဳက္အက်ိတ္ကို သံုးႀကိမ္ခြဲစိတ္ထား၍ သားသမီးရဖို႔ ခက္ခဲေနသျဖင့္ O.G သားဖြားမီးယပ္ ပါရဂူ ေတြနဲ႔ ျပခဲ့ရပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ဘက္ (၁၀)ႏွစ္အတြင္းမွာ သားသမီး (၂)ႀကိမ္ ပ်က္က်ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္မ အမ်ဳိးသားက ဒီမွာ သားသမီးမရႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံျခားသြားၿပီး ျပသဖို႔အထိ စိတ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အေတာအတြင္းမွာ ဘယ္ဟာနဲ႔မ်ား သားသမီးရႏိုင္မလဲလို႔ စံုစမ္းေနခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ မိတ္ေဆြမွ လင္ဇီးနဲ႔ ပန္း၀တ္မႈန္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္မလည္း စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ၊ စာအုပ္ေတြ၊ VCD အေခြေတြကို ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီး လင္ဇီး (၂)ေတာင့္၊ ပန္း၀တ္မႈန္ (၄)ေတာင့္ကို တစ္ေန႔ (၃)ႀကိမ္ႏႈန္း စစားခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္၀န္တည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြန္မ O.G နဲ႔ ျပတဲ့အခါ Ultrasound ႐ိုက္ၾကည့္ေတာ့ ကိုယ္၀န္ (၇)ပတ္ ႐ွိေနၿပီဆိုတာကို သိရပါတယ္။

ကၽြန္မ ဓာတ္စာကို လင္ဇီး (၅)ေတာင့္၊ ပန္း၀တ္မႈန္ (၁၀)ေတာင့္ကို တစ္ေန႔ (၃)ႀကိမ္၊ ကိုယ္၀န္ (၆)လအထိ ေသာက္ခဲ့ပါတယ္။

(၆)လျပည့္ေတာ့ O.G နဲ႔ ျပန္ျပတဲ့အခါ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကိုယ္၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေတာ့မွ ကၽြန္မ ဓာတ္စာႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ်ပါတယ္။

(၆)လေနာက္ပိုင္းမွာ လင္ဇီး (၄)ေတာင့္၊ ပန္း၀တ္မႈန္ (၁၀)ေတာင့္ကို တစ္ေန႔ (၂)ႀကိမ္ စားခဲ့ပါတယ္။

ေမြးၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ထိ စားခဲ့ပါတယ္။ ခြဲစိတ္ၿပီး ေမြးရပါတယ္။

ခြဲစိတ္ခန္း မ၀င္ခင္မွာ လင္ဇီး (၂၀)နဲ႔ ပန္း၀တ္မႈန္ (၄၀)ကို ေသာက္သံုးခဲ့ပါတယ္။ က်န္းမာၿပီး အဂၤါျပည့္စံုတဲ့ သမီးေလးကို ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ကၽြန္မလည္း မီးဖြားတဲ့အခါ က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုဆို ကၽြန္မရဲ႕ သမီးေလးဟာ (၆)လေက်ာ္လာၿပီး က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ ႐ႊင္လန္း တက္ႄကြလ်က္ ႐ွိပါတယ္။